Mickiewicz: Grób Potockiej (The grave of Countness Potocka)

| No Comments | No TrackBacks
Adam Mickiewicz

Grób Potockiej


W kraju wiosny, pomiędzy rozkosznymi sady,
Uwiędłaś, młoda różo! bo przeszłości chwile,
Ulatując od ciebie jak złote motyle,
Rzuciły w głębi serca pamiątek owady.

Tam na północ ku Polsce świecą gwiazd gromady,
Dlaczegoż na tej drodze błyszczy się ich tyle?
Czy wzrok twój ognia pełen, nim zgasnął w mogile,
Tam wiecznie lecąc jasne powypalał ślady?

Polko! - i ja dni skończę w samotnej żałobie;
Tu niech mi garstkę ziemi dłoń przyjazna rzuci.
Podróżni często przy twym rozmawiają grobie,

I mnie wtenczas dŹwięk mowy rodzinnej ocuci;
I wieszcz, samotną piosnkę dumając o tobie,
Ujrzy bliską mogiłę i dla mnie zanuci.

Poetic translation

The Grave of Countess Potocka

In Spring of love and life, My Polish Rose,
You faded and forgot the joy of youth;
Bright butterfly, it brushed you, then left ruth
Of bitter memory that stings and glows.
O Stars! that seek a path my northland knows,
How dare you now on Poland shine forsooth,
When she who loved you and lent you her youth
Sleeps where beneath the wind the long grass blows?

Alone, My Polish Rose, I die, like you.
Beside your grave a while pray let me rest
With other wanderers at some grief's behest.
The tongue of Poland by your grave rings true.
High-hearted, now a young boy past it goes,
Of you it is he sings, My Polish Rose.

No TrackBacks

TrackBack URL: http://lovepoems.inrebus.com/mt/mt-tb.cgi/25

Leave a commentPages
About this Entry

This page contains a single entry by admin published on April 27, 2009 9:20 PM.

Beranger: Grands dieux! Qu'elle est jolie! (How fair she is!) was the previous entry in this blog.

Don Juan by Byron (love quotes) is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Popular posts and links

Italian Please! Italian language, culture, customs.
Architectural columns: ideas for porches, gardens and interior spaces
Engraved Rings
Promise Ring Poems
Latin Love Quotes
Latin Love Sayings
Music room design ideas
Home library design
Home theater design
Latin Quotes and Phrases